مدیر کارخانه


مدیر کارخانه فولاد پارس هفت تپه  : آقای مهندس رضاپور

آدرس کارخانه:خوزستان ، بزرگراه اهواز - اندیمشک ،90 کیلومتری اهواز ، شهرک  صنعتی شوش ، خیابان فاز 2

کارخانه:06142870215

06142870298

فکس:06142870215