اعضای هیات مدیره


مدیرعامل و رئیس هیات مدیره : جناب آقای دکتر تاجمیر


عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل : آقای مهندس قارداشی

 

آدرس کارخانه:خوزستان ، بزرگراه اهواز - اندیمشک ،90 کیلومتری اهواز ، شهرک  صنعتی شوش ، خیابان فاز 2

کارخانه:06142870215

06142870298

فکس:06142870215